Слова З Правильними Наголосами Стали Піснею У Стилі Rap І Допомогли Вдало Скласти ЗНО

Видео Новости Общество

Випускник із Чернівців Ігор Гавреш написав трек, у якому понад 200 українських слів із правильними наголосами.

 Завдяки  ритмічній пісні із правильно наголошеними словами, юнак та його однокласники минулого року вдало склали іспити.

Біт: Nazz Muzik x De FROiZ — Sport

Текст: вира́зний пави́ч стовідсо́тковий за́кладка пере́пис порядко́вий ри́нковий за́крутка кварта́л заробíток довíдник чергови́й босо́ніж шофе́р дро́ва чарівни́й до́гмат вимо́га визво́льний обру́ч при́чіп рівни́на руко́пис тризу́б поня́ття озна́ка пере́кис пітни́й пере́пад парте́р щодобови́й да́но дочка́ дробови́й текстови́й ра́зом фарту́х псевдонíм тім’яни́й обіця́нка нести́ промíжок вести́ ко́лесо ко́лія перевезти́ бла́говіст виши́ваний дича́віти котри́й пíдлітковий по́значка і ту́луб роздрібни́й засто́порити за́гадка вíрші закінчи́ти зубо́жіння інду́стрія чита́ння залиши́ти а́ркушик зра́ння за́стібка зібра́ння бюлете́нь опто́вий ки́шка бурштино́вий ще́лепа сли́на фаво́р ко́сий ца́рина щи́пці при́зов досить.. вітчи́м болоти́стий плига́ти бадьори́ти верти́хвіст в’яли́ти клейки́й байдужíти ви́дача плести́ сере́дина шовко́вий жарки́й за́ставка тисо́вий мере́жа о́лень ци́ган черстви́й кухо́нний фено́мен страшни́й фахови́й адже́ корабе́ль ла́те за́кріпка спи́на тонки́й нíздря за́бавка байду́жість безпри́страсний ку́рятина біржови́й бочкови́й трясовина́ звести́ гурто́житок предме́т чарівна́ кро́їти фо́льга покро́ва кропива́ засу́ха просíка збли́зька улести́ти лати́нянин зада́рма замíжня ужали́ти ба́тьківський до́нька куліна́рія пізна́ння ти́гровий cве́рдло переля́к обра́ння ота́ман вида́ння на́взнак поєдна́ння ре́мінь ва́ги визна́ння надба́ння ки́дати завда́ння підвести́ обладна́ння зру́чний іко́нопис переобра́ння ма́ркетинг на́чинка ви́трати чутки́й кінчи́ти вíдгомін легки́й одноразо́вий ви́падок нови́й нудни́й зви́сока дани́на нена́висть ка́мбала ей аби́де осете́р гороши́на соловей граблí долото́ єрети́к терези́ жалюзí катало́г знести́ підвези́ агроно́мія чорно́зем заіржа́вілий тісни́й металу́ргія санки́ соломи́нка пучкови́й посере́дині пір’я́стий поси́діти па́стись це́нтнер кля́стись обнести́ і зале́жати та пря́сти

  •   
  •   
  •